Tsuyoshi Muro Movies
DVD HK: Forbidden Super Hero (2013)

HK: Forbidden Super Hero (2013)

DVD HK: The Abnormal Crisis (2016)

HK: The Abnormal Crisis (2016)